Par LTDS

Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) ir nevalstiska organizācija, kurā brīvprātīgi apvienojušies profesionāli teātru darbinieki.

Sociālā darbība

Viens no biedrības LTDS darbības virzieniem ir trūcīgo un mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. Jau gadiem ilgi biedrība rūpējas par saviem vecbiedriem, gan organizējot apmaksātas ekskursijas pa Latviju un bezmaksas teātra izrāžu apmeklējumus, gan piedāvājam telpas veterānu ikmēneša tikšanās reizēm. Iespēju robežās palīdzam arī finansiāli. 2008. gadā pēc LTDS un LaPAA iniciatīvas tika dibināts “Latvijas Teātru radošo personību atbalsta fonds”, kas piesaista finanšu līdzekļus (ziedojumu veidā), lai sniegtu materiālu atbalstu sociāli mazaizsargātajiem skatuves māksliniekiem.

No 2016. gada 22. aprīļa "Latvijas Teātra radošo personību atbalsta fonds" tika pārdēvēts par fondu “RAMPA" (juridiskais nosaukums  – fonds "RAMPA A"). Patlaban fonda valdes priekšsēdētāja ir Latvijas Nacionālā teātra aktrise Anna Klēvere (Melbārde), kura šos pienākumus pilda kopš 2016. gada 8. marta. Fonda valdes sastāvs  – Lelde Dreimane, Zane Dombrovska, Vilis Daudziņš, Māra Dzene.

"Mūsu fonda nosaukumu nākas izrunāt arvien biežāk, un tas, protams, ir ļoti patīkami. Taču tā kā fonda nosaukums līdz šim bija sešu vārdu gara kombinācija, mēs izlēmām, ka ir pienācis laiks to vienkāršot. Mēs ļoti ilgi meklējām fondam vārdu, līdz beidzot tas pieteicās. Un tad, kad tas notika, visiem bija skaidrs, ka tas ir īstais. Vārds, kurš apzīmē nosacīti neredzamu zonu, kas atrodas starp teātra skatītāju un aktieri. Robežu, starp atrašanos uz skatuves un zālē. Neredzamo šķērsli, kas aktierim katru reizi jāpārvar, lai tiktu pie sava skatītāja,” tā par nosaukuma maiņu stāsta fonda valdes locekle Zane Dombrovska.

Fonda “RAMPA A” ziedojumu konts:
LV65UNLA0050012432365
Nosaukums: Fonds “RAMPA A”
Reģ. Nr.: 40008124224
Adrese: E. Smiļģa iela 37, Rīga, LV-1002

Papildu informācijai:
Zane Dombrovska,
Fonda “RAMPA” valdes locekle
e-pasts: zane.dombrovska@gmail.com 
mob. tālr.: 26449044