Starptautiskie tīkli un finansējuma iespējas

Latvijas Teātra darbinieku savienība veido un attīsta starptautisko sadarbību teātra jomā, kā arī veicina informācijas apriti, par vietējām un pasaules teātra nozares aktualitātēm informējot profesionāļus ārvalstīs un Latvijā.

Finansējums starptautiskajai sadarbībai

Nordic Culture Point Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma “Kultūra” atbalsta mākslinieku rezidences, ilgtermiņa un īstermiņa sadarbības tīklu izveidi, profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku mobilitāti ar mērķi izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. 

https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/apply-for-funding/

Culture Moves Europe nodrošina mobilitātes stipendijas māksliniekiem un kultūras profesionāļiem 40 Eiropas valstīs. Atbalstu iespējams saņemt individuāliem mobilitātes projektiem (vienai personai vai grupai līdz pieciem cilvēkiem) un rezidencēm, māksliniekiem sadarbojoties ar uzņemošajām organizācijām. 

https://culture.ec.europa.eu/creative-europe/creative-europe-culture-strand/culture-moves-europe

On the Move apkopo aktuālo informāciju par vairāk nekā 60 mobilitātes atbalsta iespējām  mākslas un kultūra sprofesionāļiem, kuri vēlas strādāt starptautiski, sākot no finansējuma iegūšanas un beidzot ar dažādiem organizatoriskiem padomiem. 

https://on-the-move.org/

Perform Europe ir platforma skatuves mākslas darbu izplatīšanai, atbalstot ilgtspējīgus, iekļaujošus un inovatīvus sadarbības projektus starp partneriem Eiropas valstīs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta projektiem, kas strādā ar nepietiekami pārstāvētām teritorijām vai grupām Eiropā.

https://performeurope.eu/

Baltijas Kultūras fonds paredzēts kopīgiem kultūras projektiem starp Latviju, Lietuvu un Igauniju, atbalstot jaunus vienreizējus kultūras pasākumus ārpus Baltijas valstīm, piemēram, koncertus, izstādes, festivālus, izrādes, starptautiskus pasākumus, kuros galvenā uzmanība pievērsta Baltijas reģionam, kā arī pasākumus, kas veicina kultūras internacionalizāciju.

http://vkkf.lv/index/par-vkkf/baltijas-kult%C5%ABras-fonds/

Programma “Radošā Eiropa” investē darbībās, kas stiprina kultūras daudzveidību un reaģē uz kultūras un radošo nozaru vajadzībām un izaicinājumiem. Programmas budžets 2021–2027 ir 2,44 miljardi eiro salīdzinājumā ar 1,47 miljardiem eiro iepriekšējai programmai (2014-2020).

https://culture.ec.europa.eu/lv/creative-europe/about-the-creative-europe-programme

Starptautiskie tīkli

IETM ir viens no lielākajiem starptautiskajiem kultūras tīkliem, kas pārstāv vairāk nekā 500 skatuves mākslas organizācijas un atsevišķus skatuves mākslas profesionāļus visā pasaulē. Arī LTDS ir IETM biedrs. IETM rūpējas par tīklošanos, izglītības iespējām un domapmaiņu kultūras un mākslas nozarē.

https://www.ietm.org/en/about

European Theatre Convention  ir lielākais valsts finansēto teātru tīkls Eiropā. Organizē aktivitātes teātra nozares un tajā strādājošu profesionāļu atbalstam: konferences un tikšanās pieredzes apmaiņai, projektus ar jauno teātra skatītāju paaudzi, mākslinieku rezidences u.c.

https://www.europeantheatre.eu/

Bērnu un jauniešu teātra asociācija (ASSITEJ) apvieno teātrus, organizācijas un individuālus nozares profesionāļus visā pasaulē, kas veido skatuves mākslas darbus bērniem un jauniešiem. ASSITEJ mērķis ir padziļināt izpratni, attīstīt praksi, radīt jaunas iespējas un stiprināt starptautisko sadarbību, veidojot darbus jaunākajai teātra skatītāju paaudzei. Arī Latvijā ir ASSITEJ nacionālais centrs.

https://assitej-international.org/

http://ejumeklet.lv/assitej/

OSITAT ir starptautisks tīkls teātra mākslas profesionāļiem ar uzsvaru uz dizaina, tehnoloģiju, arhitektūras elementu ienākšanu skatuves mākslā, inovatīviem mākslas darbiem un starptautisku sadarbību. 

https://www.oistat.org/about_oistat.php

Starptautiskā teātra kritiķu asociācija (IATC) dibināta ar mērķi rosināt un veicināt teātra kritiku, aizsargāt kritiķu intereses un vairot izpratni starp kultūrām. IATC organizē jauno kritiķu seminārus, piedāvā simpozijus un citus starptautiskus pasākumus domapmaiņai.

https://aict-iatc.org/en/