Par LTDS

Latvijas Teātra darbinieku savienība (LTDS) ir nevalstiska organizācija, kurā brīvprātīgi apvienojušies profesionāli teātru darbinieki.

Kultūrpolitiskā darbība

LTDS ir viens no lielākajiem Latvijas Radošo savienību padomes (LRSP) biedriem, kas aktīvi piedalās Valsts kultūrpolitikas veidošanā un dažādu aktuālu nozares jautājumu risināšanā. Teātra nozari Latvijas Radošo savienības padomē pārstāv LTDS Valdes locekļi Daiga Šiliņa, Egils Melbārdis un Ojārs Rubenis, piedaloties dažādās diskusiju un darba grupās, kā arī publiski paužot nozares viedokli problēmjautājumos.

Ojārs Rubenis iesaistīts arī Kultūras ministrijas (KM) konsultatīvajā Teātra padomē, piedaloties nozares stratēģijas veidošanā. Darbošanās kultūras un mākslas nozaru padomēs nodrošina raitu informācijas apriti starp Kultūras ministriju un nozares organizācijām, iespēju komentēt KM rīcību un ieteikt labākus risinājumus, aizstāvēt radošās personas, kultūras NVO un kultūras nozari kopumā.

Aizvadītajos gados paveiktais:

  1. 2015. gadā sadarbībā ar KM tika izstrādāts, publiski apspriests un pilnveidots Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likumprojekts. Likumu pieņēma 2017. gada 22. novembrī, kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī. Aktuālākie grozījumi likumā stājušies spēkā 2022. gada 23. jūnijā;
  2. atbalsta pasākumu izstrāde sadarbībā ar KM radošām personām un kultūras NVO Covid-19 krīzes laikā;
  3. pēc LRSP iniciatīvas VKKF izveidota “Jaunrades veicināšanas stipendiju mērķprogramma”;
  4. ar LRSP atbalstu un aktīvu līdzdalību, izveidota VKKF mērķprogramma “Kultūras nozares dokumentēšana’’;
  5. pieņemts “Radošo personu un radošo organizāciju statusa likums”;
  6. pēc LRSP iniciatīvas izveidota Izcilības balva kultūrā;
  7. no 2021. gada maija sadarbībā ar KM regulāri notikuši tiešsaistes semināri par plānotajām nodokļu izmaiņām un grāmatvedību radošām personām un kultūras NVO.

2004. gadā pēc LTDS iniciatīvas nodibināta Latvijas Profesionālo aktieru apvienība (LaPAA), kas apvieno Latvijas profesionālos aktierus savu tiesību aizsardzībā un rūpējas par mantisko tiesību kolektīvo pārvaldīšanu. Pateicoties LTDS un LaPAA aktīvai darbībai, no 2016. gada ir panākts atalgojuma palielinājums valsts teātros strādājošiem aktieriem un tehniskajam personālam.

LTDS pastāvīgi  seko līdzi dažādu normatīvo aktu un likumu izmaiņām, kuru ieviešana var nopietni apdraudēt vai pasliktināt kultūras nozares situāciju – piemēram, NVO saimnieciskās darbības ierobežojumi, PVN piemērošana kultūras pasākumu biļetēm, u.c. LTDS aktīvi iesaistās šo priekšlikumu apspriešanā, sagatavo argumentētus ierosinājumus un komentārus, iesaistās diskusijās.

LTDS organizētie valsts nozīmes kultūras projekti un citi radošie projekti

Gada balva teātrī „Spēlmaņu nakts”
Valsts mēroga pasākums, kas izvērtē teātra sezonu kopumā valsts, pašvaldību un nevalstiskajos teātros. Visas sezonas garumā tiek organizēts žūrijas komisijas darbs, veidoti vairāki publicitātes pasākumi un noslēgumā – ceremonija “Spēlmaņu nakts” ar balvu pasniegšanu 23. novembrī. Projekta mērķis ir teātra nozares izvērtējums un sasniegumu popularizēšana.

Teātra balvai nominēto izrāžu skate
Četru/piecu dienu laikā ārvalstu teātra profesionāļu grupai tiek parādītas 8–12  “Spēlmaņu nakts” balvām nominētās izrādes. Noslēgumā tiek organizēta diskusija. Projekta mērķis ir saņemt profesionālu novērtējumu no malas, diskutējot par aizvadītās sezonas labākajiem iestudējumiem un Latvijas teātra attīstības tendencēm, veidot dialogu starp praktiķiem un teorētiķiem.

Baltijas Drāmas forums
LTDS sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas teātru savienībām un Kultūras ministrijām katru gadu kādā no Baltijas valstīm organizē Baltijas Drāmas forumu. Projekta mērķis ir katras valsts teātra dzīves popularizēšana un attīstība, sadarbības un informācijas aprites veicināšana. Nākamais forums Latvijā tiks organizēts 2023. gadā.  

Teātra dienas izcilības balva
Teātra darbinieku augstas raudzes profesionālā ieguldījuma novērtējums un nozares vērtību popularizēšana. Tiek pasniegtas Harija Liepiņa, Lilitas Bērziņas, Eduarda Smiļģa un Helēnas Tangijevas–Birznieces balvas. 2016. gadā atjaunota Jēkaba Dubura balva par ieguldījumu teātra mākslas pedagoģijā. 

Sarunu cikls “Teātra garša” (Teātra atlanti cauri laikiem)
2020. gada rudenī LTDS ar VKKF atbalstu realizēja projektu “Teātra atlanti cauri laikiem. 1. cikls”, kura ietvaros tapa deviņas teātra vecmeistaru un “Spēlmaņu nakts” balvai nominēto jauno skatuves mākslinieku sarunas. Šīs intervijas video, audio un drukātā formātā tika publiskotas vietnēs Lsm.lv, Kroders.lv,  žurnālā “Teātra Vēstnesis”, kā arī Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas programmā .

2021. gadā “Teātru atlanti cauri laikiem” otrajā sarunu ciklā “Teātra garša” tapa 10 vecmeistaru un jauno aktieru sarunas. 

2022. gadā uzsākts darbs pie projekta trešā cikla. 

Latvijas Teātra ZELTA FONDS 
No 2007. gada fondā tiek uzņemti skatuves mākslinieki, kuri devuši īpašu ieguldījumu teātra nozarē. Patlaban Latvijas Teātra Zelta fondā ir 20 skatuves mākslas vecmeistari: Elvīra Baldiņa, Uldis Dumpis, Ņina Ņeznamova, Vera Valtere-Gribača, Gunārs Placēns, Māra Zemdega, Velta Skurstene, Baiba Indriksone, Jānis Kubilis, Solveiga Raja, Silvija Bitere, Vija Blūzma, Jānis Dreiblats, Olga Dreģe, Jurii Strenga, Lidija Pupure, Ilze Vazdika, Lolita Cauka,  Anta Krūmiņa, Astra Baumane.