RAMPA

“…kā atgādinājums parūpēties par tiem, kas reiz stāvējuši tās spožajās ugunīs…” RAMPA ir fonds, kas rūpējas par gandrīz 100 teātra vecmeistariem, kuri skatuvei veltījuši savus spēka gadus. Daļa tautā mīlēto profesionāļu kļuvuši par vientuļiem senioriem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.

Uz Fonda “RAMPA A” pabalstu var pretendēt pensionētie profesionālā teātra aktieri un režisori vecumā no 75 gadiem.

Fonda atbalsts prioritāri attiecas uz aktieriem un režisoriem, kas:

  • nav iesaistīti aktīvā radošā darbā;
  • atbilst trūcīgo un sociāli mazaizsargāto grupai (LR FM lēmums Nr.76, 29.05.2008.);
  • profesionālie aktieri un režisori vecumā no 75 gadiem;
  • ir / vai ir bijuši Latvijas Teātra darbinieku savienības biedri. 

Fondam ir tiesības atsevišķos gadījumos piešķirt materiālo pabalstu arī strādājošiem aktieriem un režisoriem vai citiem teātra darbiniekiem, ja tie ir nonākuši ar veselību vai sadzīvi saistītās grūtībās.

Pretendentam ir iespējas saņemt pilnu vai daļēju ar medicīnas pakalpojumu vai ar sadzīves problēmu risināšanu saistītu izdevumu atmaksu. 

Fonda “RAMPA A” prioritāte ir veselība: operācijas, slimnīcu izdevumi, rehabilitācija, specializētie izmeklējumi, zāļu iegāde un zobārstniecība.

Fonds ir nodibinājis attiecības sadarbībai ar vairākiem izciliem medicīnas un citu jomu speciālistiem, kuru pakalpojumus Fonds “RAMPA A” pretendentiem vajadzības gadījumā var nodrošināt.

Pabalstu izmaksām tiek izmantoti fondam ziedotie un citi piesaistītie līdzekļi. 

Latvijas Teātra darbinieku savienībā iemaksātā biedru nauda uz fonda budžetu neattiecas. Fonda  “RAMPA A” līdzekļus veido tikai un vienīgi ziedojumi, kuru piesaistīšana ir fonda darbinieku brīvprātīga pašiniciatīva.

Jāiesniedz Fonda “RAMPA A” valdei adresēts iesniegums, kurā norādīts pabalsta pretendenta vārds, uzvārds, peronsas kods, bankas konta numurs, kā arī brīvā veidā izklāstīts nepieciešamības pamatojums un jānorāda nepieciešamā pabalsta summas apmērs;

Ar veselības izdevumiem saistīto pakalpojumu izmaksu segšanas iesniegumam jāpievieno personificēts maksājuma uzdevums vai čeki. Tajos jābūt norādītam pakalpojuma saņemēja vārdam, uzvārdam, personas kodam un saņemtā pakalpojuma cenai.

Ņemot vērā fonda līdzekļu ierobežoto apjomu, fonda valdei ir tiesības lemt par pilnu vai daļēju izdevumu atmaksu vai arī atteikt pabalsta piešķiršanu.

Neskaidrību gadījumos fonda valdei ir tiesības lūgt personai iesniegt papildus informāciju.

Nodibinājumam “Fonds RAMPA A” adresētos iesniegumus pieņem Latvijas Teātra darbinieku savienībā Eduarda Smiļģa iela 37, Zemgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1002. Jautājumu gadījumā lūdzu zvaniet uz norādīto tālr. nr. 26449004

Ziedošana

Ziedo fondam RAMPA

Viens no ērtākajiem un populārākajiem ziedojumu veidiem ir izveidot regulāru bankas automātisko maksājumu, kura ikmēneša ziedojamo summu nosakāt katrs pats.

Juridiskas personas

Fonda līdzekļus veido arī fonda piesaistītie ziedojumi no Latvijas uzņēmējiem uz kontu LV65UNLA0050012432365

Cilvēkresurss

Fondā ziedot var ne tikai naudu, bet arī laiku, idejas, enerģiju, atbalstu, prasmes un klātbūtni teātra vecmeistariem.

RAMPA jaunumos

14. decembris, 2022
“Es esmu” teātra vecmeistaru atbalsta pasākuma apskats un foto galerija.
21. novembrī LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejā notika teātra vecemsitaru atbalstam veltīts pasākums “ES ESMU”, kura pamatuzdevums ir apvienot spēkus teātra vecmeistaru atbalstam - pulcēt ziedotājus, pateikties par ziedoto un aicināt turpināt to darīt, kā arī veicināt satikšanos starp vecmeistariem ar jaunās un vidējās paaudzes aktieriem.