Culture Moves Europe mobilitātes programmas otrais uzsaukums aktīvs līdz 2024. gada maijam

Atbalsts māksliniekiem un kultūras profesionāļiem, kas strādā šādās nozarēs: mūzika, literatūra, arhitektūra, kultūras mantojums, dizains un modes dizains, vizuālā māksla un skatuves māksla, īstenojot sadarbības projektus ar viņu izvēlētu partneri Eiropā. 

Projektam būtu jāsasniedz divi no šādiem mērķiem:

- izpētīt: pētnieciskais darbs, strādājot pie konkrētas tēmas vai jaunas koncepcijas;

- radīt: jauna mākslas darba radīšanas process;

- mācīties: uzlabot projekta dalībnieku kompetences un prasmes, neformāli mācoties vai sadarbojoties ar profesionāli;

- tīkloties: attīstīt profesionālo tīklošanos, stiprināt dalībnieku profesionālo izaugsmi, meklēt jaunas auditorijas.

 

Plašāka informācija šeit: http://culture.ec.europa.eu/calls/second-call-for-individual-mobility-of-artists-and-cultural-professionals