LTDS Biedri

Viktors Hausmanis

Viktors Hausmanis

Dzimis pastnieka ģimenē.

Dzīvesbiedre – Rita Ausma Hausmane (1932–2022).

Viktors Hausmanis
Vārds, Uzvārds Viktors Hausmanis
Profesija Literatūrzinātnieks, Teātra zinātnieks
Dzimšanas dati 06.12.1931
Izglītība PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts, Jelgavas 3. pamatskola, Jelgavas pedagoģiskā skola, Latvijas PSR Valsts Pedagoģiskais institūts
Saistītās organizācijas Latvijas Teātra darbinieku savienība, Latvijas Padomju rakstnieku savienība, Latvijas Rakstnieku savienība
Darbības gadi 1957 – 2023
2016
  1. Kultūras ministrijas Atzinības raksts, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atzinības raksts piešķirts par izciliem sasniegumiem Latvijas kultūras dzīvē.
2014
  1. Jelgavas pilsētas domes Goda raksts, Goda raksts piešķirts par radošu darbu teātra zinātnes un kritikas veidošanā un mūža ieguldījumu Jelgavas pilsētas kultūrvides veidošanā.
  2. Latvijas Republikas Ministru kabineta balva, Balva piešķirta akadēmisko rakstu krājuma "Latvieši un Latvija" redakcijas kolēģijai – Ilgai Jansonei, Tālavam Jundzim, Viktoram Hausmanim, Maijai Kūlei, Andrejam Vaskam un Guntim Zemītim – par būtisku devumu starpnozaru disciplīnas – letonikas – attīstībā un nacionālās identitātes stiprināšanā, sagatavojot un izdodot četru sējumu akadēmisko rakstu krājumu "Latvieši un Latvija".
2012
  1. LZA Raiņa balva, Balva piešķirta par latviešu literatūras un kultūras procesu izpēti un izcilu ieguldījumu Raiņa daiļrades pētniecībā.
  2. Atzinības krusts, III šķira, Ordeņa komandieris ar Ordeņa kapitula 2012. gada 13. aprīļa lēmumu. (Ordenis pasniegts 2012. gada 4. maijā Rīgas pilī.)
2007
  1. Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa, Medaļa piešķirta par ievērojamu ieguldījumu latviešu dramaturģijas un teātra vēstures izpētē.
1996
  1. LZA Viļa Plūdoņa balva, Balva piešķirta tobrīd LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūta direktoram Viktoram Hausmanim par darba kopumu "Latviešu trimdas dramaturģijas izpēte un darbu publikācijas".
1987
  1. Latvijas PSR Valsts prēmija, Zinātnē un ražošanā, Prēmija piešķirta par Raiņa Kopoto rakstu akadēmisko izdevumu 30 sējumos (1977-1986): izstrādājis J. Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma tekstoloģiskos principus, sagatavojis un komentējis 9., 11.-15. sēj. (1980-1982).
1981
  1. LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks