30.09.2016.

Sveicam mūsu oktobra jubilārus


Daudz laimes dzimšanas dienā Venerandai Rubenei, Inesei Barloti, Vilnim Rakstiņam.

skatīt


01.09.2016.

Sveicam mūsu septembra jubulārus


 

Daudz laimes dzimšanas dienā Indulim Laškopam, Annai Innai Baranovskai, Mārai Liepiņai, Valitai Eglītei, Aivaram Fridrihsbergam, Baibai Nolendorfai, Andai Burtniecei, Elvīrai Ozoliņai. Daudz baltu dieniņu.

skatīt


16.08.2016.

Apstiprināta jaunās sezonas Spēlmaņu nakts žūrijas komisija


Latvijas Teātra darbinieku savienības (LTDS) 15.augusta valdes sēdē tika apstiprināta jaunās Gada balvas teātrī “Spēlmaņu nakts” žūrijas komisija, kas izvērtēs 2016./2017.gada sezonas jauniestudējumus.

Žūrijā darbosies teātra kritiķes:

Edīte Tišheizere

Henrieta Verhoustinska

Silvija Radzobe

Valda Čakare

un teātra kritiķis Atis Rozentāls

 Saskaņā ar Latvijas profesionālo teātru jauniestudējumu skates Nolikumu (Apstiprināts jaunā redakcijā 2016. gada 6. jūnijā), kandidātus darbam žūrijas komisijā izvirza Latvijas profesionālie teātri, Starptautiskās teātra kritiķu asociācijas Latvijas nodaļa, LTDS valde un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Žūrijas komisijas darbs sākas līdz ar jaunās teātra sezonas sākumu, tiek redzēti vairāk kā simts jauniestudējumi un sezonas noslēgumā, īsi pirms Jāņiem, tiek izvirzīti pretendenti Spēlmaņu nakts balvām 17 kategorijās.

 

skatīt


04.08.2016.

Sveicam mūsu augusta jubilārus


Daudz laimes dzimšanas dienā Līgai Liepiņai, Dzintrai Rakstiņai, Lidijai Mētrai, Laimonim Siliņam, Harijam Gailītim, Olgai Pīrāgai, Irinai Jegorovai, Elmāram Katlapam, Irinai Fjodorovai, Ludmilai Ševčenko.

skatīt


02.08.2016.

In MEMORIAM


Mūžibā aizgājis mūsu mīļais draugs un līdzbiedrs Ļevs Birmanis (13.08.1936-28.07.2016).

Ļevs Birmanis visu savu mūžu nostrādāja Leļļu teātrī. Mākslinieks, bez kura Latvijas Kultūras vēsturē ierakstītā Latvijas Leļļu teātra tēls nav iedomājams. Asprātīgi ar artisku eleganci  darbojies  visdažadāko tēlu maskās.   Ilgus gadus Ļevs Brismanis bija LTDS revīzijas komisijas priekšsēdētājs. Darbojies kā pedagogs gan Latvijā, gan ārpus tās. Aktieris  Ļevs Birmanis ar savu talanta virtuozo  artistiskumu, ar personības savdabību, ar teātra mākslas spēka izjūtu, ar savām lomām un individuālajām programmām veidojis personības pozitīvos aizmetņus tūkstošos jauno skatītāju, ļāvis nojaust dzīves noslēpumus un acinājis meklēt atbildes uz tās uzdotajām mīklām, kas kopumā arī ir teātra mākslas augstākā sūtība.

Paldies, Tev Ļev, par sirsnību, iejūtību un gādību dzīvē, par dzirkstošo humora izjūtu, par patiesa prieka un gandarījuma brīžiem, ko kā mākslinieks mums dāvāji savās lieliskajās lomās   un Latvijas teātra savienības pasākumos. Lai gaišs un viegls ceļš!

Izsakām visdzilāko līdzjūtību tuviniekiem, kolēģiem un draugiem.

Atvadīšanās no Mākslinieka 3.augustā plkst.12:00 Lielajā Krematorijas zālē.

skatīt

© 2016 LTDS / all rights reserved / designed by Emīls Linga